Udskiftning af vandrør 2022

På denne side vil vi lægge informationer om udskiftning af vandrør i Prinsesseparken 2022.

Mail fra Bestyrelsen 3 MARTS 2002

Mail fra Bestyrelsen 20 FEB 2022 _ vedhæftning _ Hvad sker der ved udskiftning Greve Vand

Mail fra Bestyrelsen 20 FEB 2022

Følg med i arbejdet med udskiftning af vandrør

Hent oplysninger om gamle byggesager på egen matrikel

Tegninger af gårdes nuværende rørføring

Billede af jorddæksel

Billede af flisedæksel

Visitkort Merkur VVS Anders Toft

Mail fra bestyrelsen 19 FEB 2022 _ Byggemøde

Mail fra Bestyrelsen 17 FEB 2022 _ 2

Mail fra bestyrelsen 17 FEB 2022

Mail fra bestyrelsen 16 FEB 2022

Billede af kalk i vandrør/plast

Arbejdsplan for udskiftning af vandrør

Brev fra Greve Vandværk til til grundejere i Prinsesseparken (januar 2022)

Nye vandledninger og placering af målerbrønde

Nuværende vandledninger