Velkomsthilsen til nye beboere

      GRUNDEJERFORENINGEN PRINSESSEPARKEN

byder Jer hermed VELKOMMEN, og ønsker Jer samtidig held og lykke med det nye hus.

Vi håber, I vil falde godt til i det nye miljø.

Hermed nogle praktiske oplysninger samt foreningens vedtægter.

Skulle der være yderligere spørgsmål, er I velkommen til at kontakte bestyrelsens medlemmer, ligesom det er helt sikkert, at Jeres nye naboer gerne vil     hjælpe Jer til rette.

Grundejerforeningens bestyrelse har p.t. følgende sammensætning:

 

NAVN:                              FUNKTION:                       TELEFON:

Anders Peterson                 Formand                              24 90 58 88

Mette Romshøj                  Kasserer                               22 98 08 60

Finn Mosegaard                B-medlem

Otto Iversen                      B-medlem

Majbritt Hjaltholt              B-medlem

 

GENERALFORSAMLING

Foreningen afholder hvert år generalforsamling i 1. kvartal,  her fastlægges blandt andet, det årlige kontingent.

 

KONTINGENT

Grundejerforeningens kontingent deles i 2 halvårlige rater, for perioderne 1/1 – 30/6 og 1/7 – 31/12, med forfaldsdatoer 1. maj og 1. oktober. For 2019

udgør kontingentet kr. 2.500,-,

Ved kontakt til kasserer, sendes en mail til: kasserer@prinsesseparken.dk

Kontingentet betales ved benyttelse af de udsendte indbetalings advis, som uddeles i april måned.

Hvis I benytter Netbank, kan følgende konto benyttes:

Reg nr: 0434 Konto nr.: 299-00-01750. Husk at påføre jeres adresse f.eks.

AMA 15 (for Anne Marie Alle 15, som er formandens adresse).

 

FÆLLES ARRANGEMENTER

Foreningen afholder hvert år fastelavnsfest for børnene på fastelavns søndag Der er tøndeslagning med præmier i de forskellige aldersgrupper.

Der er også sommerfest / grill arr. for hele parken. Den falder gerne i september måned, og holdes i et stort lejet telt, med borde og stole.

KABEL-TV

I kontingentet til Grundejerforeningen er Grundpakken medregnet i fællesudgifterne, og man skal derfor kun betale mere, hvis man ønsker mellem eller fuld pakke.

Programoversigt kan findes på deres hjemmeside:  www.yousee.dk    

KOMMUNALE ANLÆG

 

Ved fejl på:                          TIDSRUM                            TELEFON

                                                                                                                                                                               

Vand:

Greve vandværk                         8.00 – 15.00                                  43 90 81 00

www.grevevand.dk

                                                                                                                                                                            

El / naturgas:

Dong Energi                               8.00 – 16.00                                  70 10 20 30

www.dongenergy.dk

 

Varme:

HMN / naturgas                          8.00 – 17.00                                  39 54 70 00

www.hng.dk

                                                                                                                                                               

Falck:

Autohjælp / assistance               8.00 – 17.00                                  70 10 20 30

www.falck.dk

                                                                                                                                                                               

Foreningens hjemmeside:

www.prinsesseparken.dk kan man finde nyttige tips og links til de ting som vedrører din dagligdag.

                                                                                                                                                                               

STORSKRALD

Kommunen har etableret en velfungerende storskraldsordning. I kan læse mere om ordningen på www.greve.dk under AFFALD OG GENBRUG. Skraldet skal placeres ved indkørslen til parcellen, og må tidligst sættes ud dagen før.

Kommunen udleverer plasticposer til papir- og flaskeindsamling, grene kan bundtes i max. 1 meters længde, med natursnor omkring. Brug storskraldsordningen i stedet for bål i haven (er forbudt).

Storskraldsordningen er til for Jeres skyld, I betaler for den.                                                        

Kemisk affald afleveres på Miljø Center Greve se i lokalaviserne hvornår der er åbent,  eller på www.greve.dk .

Kan man ikke vente med, at komme af med sit affald, kan man selv køre på Miljø Center Greve. Det er gratis og man skal blot medbringe sit gule sygesikringskort.

 

SIDST, MEN IKKE MINDST                                                                                                                       

Hjælp med at passe på vort område, så det fremstår pænt, og ikke kommer til at ligne en stor losseplads, og bliv / vær en god nabo.

 

Det kan I gøre ved:                                                                           

at overholde hegnsloven. at holde hunden i snor når den luftes og fjerne hundes ”VISITKORT”,

når/hvis den henlægger sådanne  at katte, ikke er til gene for naboerne.                                 

                                                                                    

  • at der ikke, må være haner i hobbyhønsehold.                            

     –   ikke at bruge motoriseret værktøj/maskiner på søn/helligdage.                  

        –    ikke at sætte storskrald ud før tid. Fjerne storskrald, som kommunen ikke             

 har taget med (evt. pga. fejlindpakning, udsat på en gal dag og lign.),                                                     

fra parkeringspladsen samme dag, da ikke alle syntes JERES AFFALD forskønner området.                          

  • at passe og pleje planter og træer i skel, og på fælles arealer.

At man på de enkelte pladser klipper / beskærer Platantræerne nænsomt tilbage                                    

hvert forår (træerne er en del af beplantnings­planen for området) på den måde                                    

kan hver enkelt ”gård” se pæn ud.                                                                                                  

at passe stier, grønne områder, P-plads m.m. der hører under Jeres parcel.  er der tvivl om, hvad I skal vedligeholde/passe, kan I kontakte foreningens formand).                                                                                                                      

Bestyrelsen har ifølge vedtægterne pligt til at påtale manglende vedligeholdelse, samt at foranledige det misholdte udbedret for grundejerens regning.