Velkomsthilsen til nye beboere

Velkommen til nye beboere. Vi håber, I vil falde godt til i det nye miljø.

Hermed nogle praktiske oplysninger samt foreningens vedtægter (læs vedtægterne her: Vedtægter).

Skulle der være ting I ikke kan finde svare på her på siden, er I velkomne til at kontakte bestyrelsens medlemmer, ligesom det er helt sikkert, at jeres nye naboer gerne vil hjælpe jer tilrette.

Grundejerforeningens bestyrelse:

NAVN:                              FUNKTION:               TELEFON:         MAIL:

Anders Peterson               Formand                   24 90 58 88      formand@prinsesseparken.dk

Mette Romshøj                 Kasserer                    22 98 08 60      kasserer@prinsesseparken.dk

Finn Mosegaard                B-medlem

Majbritt Hjaltholt              B-medlem

Mikkel Deggaard              B-medlem

Kenneth Bengtson            B-medlem

 

GENERALFORSAMLING

Foreningen afholder hvert år generalforsamling i 1. kvartal, her fastlægges blandt andet det årlige kontingent.

 

KONTINGENT

Grundejerforeningens kontingent deles i 2 halvårlige rater, for perioderne 1/1 – 30/6 og 1/7 – 31/12, med forfaldsdatoer 1. maj og 1. oktober.

For 2023 udgør kontingentet kr. 350,- (+ evt. kr. 3.000,- for YouSee-abonnement Grundpakke).

Kontingentet betales ved benyttelse af de udsendte indbetalings advis, som uddeles i april måned.

Hvis I benytter Netbank, kan følgende konto benyttes:

Reg nr: 0434 Konto nr.: 299-00-01750.

Husk at påføre jeres adresse f.eks. “AMA 15” (for Anne Marie Alle 15, som er formandens adresse, BA for Benedikte Allé, MA for Magrethe Allé).

 

FÆLLESARRANGEMENTER

Foreningen afholder hvert år fastelavnsfest for børnene på fastelavns søndag. Der er tøndeslagning med præmier i de forskellige aldersgrupper.

Der er også sommerfest / grill-arrangement for hele grundejerforeningen. Den afholdes gerne i september måned – normalt i et stort lejet telt, med borde og stole.

 

KABEL-TV

Hvis I ønsker TV fra YouSee, betales abonnement for Grundpakken i forbindelse med betaling af kontingentet.

Programoversigt kan downloades her: www.yousee.dk

 

KOMMUNALE ANLÆG

Greve vandværk      www.grevevand.dk

Ørsted                     www.orsted.dk

Evida                        www.evida.dk

KLAR Forsyning       www.klarforsyning.dk       

 

STORSKRALD

Kommunen har etableret en velfungerende storskraldsordning. I kan læse mere om ordningen her: storskrald

Brug storskraldsordningen i stedet for bål i haven (det er forbudt).

Skraldet skal placeres ved indkørslen til parcellen, og må tidligst sættes ud dagen før.

Kommunen udleverer plasticposer til papir- og flaskeindsamling.

Grene kan bundtes i max. 1 meters længde, med natursnor omkring.

I har også mulighed for selv at aflevere storskrald på MiljøCenter Greve – læs mere her: Miljø Center Greve. Det er gratis at benytte MiljøCenter Greve. HUSK at medbringe det gule sygesikringskort.

Affaldskalender       Affaldskalender | Klarforsyning

 

SIDST, MEN IKKE MINDST                                        

Hjælp med at passe på vort område, så det fremstår pænt, og ikke kommer til at ligne en stor losseplads, og bliv / vær en god nabo.

Det kan I gøre ved:                                                                           

  • at overholde hegnsloven.
  • at holde hunden i snor når den luftes og fjerne hundes ”visitkort”.
  • at katte ikke er til gene for naboerne.
  • at der ikke må være haner i hobbyhønsehold.
  • ikke at bruge motoriseret værktøj/maskiner på søn- og helligdage.
  • ikke at sætte storskrald ud før tid.
  • fjerne storskrald, som kommunen ikke har taget med (evt. pga. fejlindpakning, udsat på en gal dag og lign.), fra parkeringspladsen samme dag.
  • at passe/pleje planter og træer i skel, og på fælles arealer.
  • hvert forår nænsomt klippe/beskære platantræerne i “gårdene” (træerne er en del af beplantnings­planen for området – mere om beplantningsplanen her: Beplantningsplan – Grundejerforeningen Prinsesseparken).
  • at passe stier, grønne områder, P-plads m.m. der hører under jeres parcel. Er der tvivl om, hvad I skal vedligeholde/passe, kan I kontakte foreningens formand. Bestyrelsen har ifølge vedtægterne pligt til at påtale manglende vedligeholdelse, samt at foranledige det misholdte udbedret for grundejerens regning.