Nyheder

Mail fra Bestyrelsen 4/4-23

 

Referat fra Generalforsamling 2023

Referat fra Generalforsamling 2023 med underskrifter

Papirer til ordinær Generalforsamling 2023

Indkaldelse til ordinær generalforsamling 2023

Formandens beretning 2022

Regnskab 2022

Budget 2023

Forslag til ændring af budget 2023

Forslag til ændring af vedtægter

Vedtægter 2010

Forslag fra BA 36

Valg til bestyrelsen

 

Nyhedsmail fra You See marts 2023

Fastelavn 2023

Invitation til sommerfest 2022

Mail fra bestyrelsen 180622

Hej alle sammen.

Efter 2 års pause, vil vi igen i år afholde vores sommerfest i Prinsesseparken.
Da der er kommet mange børne familier, så vil vi begynde lidt tidligere, og så vil det være muligt for jer at komme og hygge sammen, inden at vi spiser.
Så kan man selv vælge, hvor tidligt at man tager hjem.
Efter maden vil der være snak og samvær i klubben.
Da vi har mange nye beboere, vil jeg her sætte en forventet tidsplan op for dagen.
kl. 15.00: Klubben er åben for alle.
Vi vil servere saftevand, the og kaffe, med kage til.
I skal selv huske at have tallerkner med.
kl. 18.00: Vi serverer helstegt pattegris og senere pølser, da grisen lige skal af grillen. Hertil vil vi servere brød til. I medbringer selv salat / tilbehør og drikkevarer (sodavand, øl og vin).
Senere vil der blive serveret chips og chokolade.
Vi glæder og til at se jer alle sammen.
Husk at melde jer til, inden søndag den 28. aug.
Vel mødt fra alle i bestyrelsen.
Mange hilsner
Anders Peterson

Mail fra Greve Fjernvarme

Mail fra Bestyrelsen 220522

Jeg har holdt et møde med vores “3 naboer”.
GF Åsager
GF Fugleparken
GF Lykkesholm
GF Åsager har været på forkant og lavet et stort forarbejde med Greve fjernvarme og har så siden fundet ud af, at det i juni måned vil blive besluttet, hvilke området at Greve fjernvarme vil starte op med og lave beregninger på, hvad det vil koste at etablere nye området, alt efter hvor stor efterspørgslen er i kommunens områder.
Vi har derfor lavet en fælles indstilling til Greve Fjernvarme, og bedt dem kigge i vores retning og overveje om ikke at 450 huse i Karlslunde, er et godt sted at starte.
De vil nemlig starte op 4 steder i kommunen.
Jeg sender derfor lige vores papirer med ud, og beder jer om at overveje, om vi skal være med på holdet.
Mange hilsner
Anders Peterson
 

Greve Fjernvarme

 

Brev fra Greve Vandværk vedr lukning af Åsager Kildeplads

Bemærk: der er ikke umiddelbart konsekvenser for beboere i Prinsesseparken.

 

DOKUMENTER FRA GENERALFORSAMLING 2022

Brev fra Greve Vandværk

Nuværende vandledninger

Nye vandledninger og placering af brønde

Udsnit af “Reglerne” fra Greve Vandværk

Referatet fra generalforsamlingen

 

GENERALFORSAMLING 2022

Se indkaldelse til GRF Generalforsamling 2022 her: Indkaldelse

Se “Valg til bestyrelsen” her: Valg til bestyrelsen

Se “Formandens beretning” her: Formandens beretning

HUSK: Grundet Corona er tilmelding nødvendig. Send en mail til formand@prinsesseparken.dk med navn, adresse og deltagerantal.

OBS: Opdateret indkaldelse pr 17/1-22:

“ALLE DELTAGERE SKAL VISE EN NEGATIV TEST VED ANKOMST TIL MØDET, ELLER CORONAPAS.
SMITTEN ER OVER OS, OG VI PASSER GODT PÅ HINANDEN.
VEL MØDT TIL JER ALLE SAMMEN”

 

AFFALDSSORTERING

Fra 1. januar 2022 skal du som borger i Greve Kommune sortere i 10 typer affald: madaffald, restaffald, papir, glas, pap, plast, metal, mad- og drikkekartoner, farligt affald og tekstiler.