Lidt om den nye togbane fra København – Ringsted

Nyt om Motorvejs udbyggelsen

ORIENTERING OM HURTIGERE FÆRDIGGØRELSE AF
UDBYGNING AF KØGE BUGT MOTORVEJEN
Kære nabo til Køge Bugt Motorvejen
Som du sikkert er bekendt med, skal Vejdirektoratet udbygge Køge Bugt
Motorvejen (Greve S – Solrød S) fra 6 til 8 spor. Oprindeligt skulle arbejdet
slutte i 2016, men da vi hentede tilbud på de to primære hovedentrepriser, bad
vi også entreprenørerne give bud på prisen for at gøre arbejdet færdigt et år
tidligere. Det kunne glædeligvis lade sig gøre uden at fordyre projektet.
Udbygningen forventes derfor at stå klar i 2015. Det betyder, at trafikanterne får
en kortere tid med gener fra vejarbejdet. Men det betyder også at du som nabo
til vejen bliver generet i kortere tid af vores anlægsarbejde og hurtigere vil
opleve fordelene ved en støjsvag belægning og evt. ny støjafskærmning.
De primære anlægsarbejder forventes således færdige november 2014. Det vil
sige anlæg af ekstra kørebanespor, broer, tunneler, støjskærme og afvanding.
Herefter vil vi retablere af nabohaver, hegning og beplantning af vejarealer frem
til årsskiftet 2015 / 2016. Det færdige slidlag og striber på motorvejen
planlægges udlagt på hele strækningen i løbet af forår / sommer 2015.
Den kortere anlægsperiode betyder dog at vores entreprenør bliver nødt til at
arbejde i en udvidet arbejdstid. Vejdirektoratet skal nu i en dialog med
entreprenøren om, hvordan han har tænkt sig at planlægge arbejderne. Når vi
kender entreprenørens planer, vil vi vende tilbage med yderligere information.
Arbejderne omkring Karlslunde Rasteplads og Karlslunde Mosevej er allerede
gået i gang. De to primære hovedentrepriser starter op hen over påsken,
hvorefter der arbejdes på hele udbygningsstrækningen.
Med venlig hilsen
Projektleder Preben T. Pedersen

Ældre Nyheder:

Mandag den 20. oktober 2008 var vores formand Anders Peterson til borgermøde i Greve. Her blev der orienteret om den mulige plan vedr. den ny togbane fra København – Ringsted.

Formanden har et eksemplar af høringerne som vedrører os i Prinsesseparken og man er velkommen til at komme forbi ham og låne materialet i en uges tid. Ellers kan man også bestille materialet direkte på Trafikstyrelsens hjemmeside www.trafikstyrelsen.dk

Her beder man blot om et eksemplar af høringsmappe 1 + 7 + 11.

Høringsmappe 1: handler om hele projektet generelt.

Høringsmappe 7: handler om vores område (Hundige – Solrød)

Høringsmappe 11: handler om støj og vibrationer for det hele.

Hvis man ønsker at vide mere omkring den nye jernbane, er her et link til Trafikstyrelsen:

www.trafikstyrelsen.dk/sw209263.asp

Her kan ses et par oversigter over vores område – før og efter togbanen mv.

Scan10002 Karlstrup Skov - efter Karlstrup Skov - i dag Naturforhold