G E N E R A L F O R S A M L I N G

GRUNDEJERFORENINGEN “P R I N S E S S E P A R K E N“

AFHOLDER ORDINÆR G E N E R A L F O R S A M L I N G

MANDAG d. 18. JANUAR 2016 KL. 1900

KARLSLUNDEHALLERNE i

KONGENS ENGE 42, KARLSLUNDE

DAGSORDEN :

1. VALG AF DIRIGENT

2. VALG AF REFERENT OG STEMMETÆLLERE

3. FORMANDEN AFLÆGGER BERETNING

4. KASSEREREN FREMLÆGGER DET REVIDEREDE REGNSKAB

5. INDKOMNE FORSLAG DER INVOLVERER KONTINGENTÆNDRING

6. KASSEREREN FREMLÆGGER BUDGET FOR FASTSÆTTELSE AF KONTINGENT

7. ØVRIGE INDKOMNE FORSLAG

8. VALG AF FORMAND

VALG AF KASSERER FOR 1 ÅR

9. VALG AF 3 BESTYRELSESMEDLEMMER

10. VALG AF 1 REVISOR

11. VALG AF 1 REVISORSUPPLEANT

Forslag der ønskes behandlet på GENERALFORSAMLINGEN skal være

formanden i hænde senest 23. december 2015

Formand Anders Peterson

Anne-Marie Alle 15