Sommerhilsen 2010

Sommerhilsen 2010

Så er sommeren godt nok over Danmark, den var værd at vente på, selvom temperaturen nogle dage, er lige i overkanten, men vi må bare nyde det J

I bestyrelsen har vi brugt forårs-månederne på flere ting;

Vi har fortsat presset på Greve kommune vedrørende trafiksanering og etablering af 40 km/t hastighedszone på Margrethe Allé. Det har resulteret i, at kommunen har haft forslaget til politisk behandling og nu har indsendt en ansøgning til Midt- og Vestsjællands Politi. Hvis kommunen får tilladelsen, vil arbejdet, ifølge kommunen, blive gennemført i år.

For en måneds tid siden, var vi en tur rundt i hele Prinsesseparken. Enkelte beboere fik en løftet pegefinger, på grund af ukrudt på fortov, lavt hængende grene, manglende græsslåning langs fortovet m.m.. De fleste af beboerne var ude få dage efter, vi havde gjort opmærksom på den manglende vedligeholdelse. Så det er vores opfattelse, at der i alle tilfældene, bare var tale om forglemmelser og ikke uvilje.

På vores tur bemærkede vi også, at flere ”fællesbed” f.eks. de fleste bede ved parkeringspladserne på Margrethe Allé ikke bliver passet. Stephanandra’ne er vokset helt ud af bedet og Platantræerne er ikke blevet beskåret længe, i nogle gårde er der meget lavt hængende grene. Hvis man er i tvivl om hvilken del af bedet der tilhører hvem, kan man på foreningens hjemmeside www.prinsesseparken.dk se en tegning, som illustrerer dette og man er naturligvis altid velkommen til, at kontakte formanden med eventuelle spørgsmål. Men vil man gøre det på en mere ”nutidig” måde, kan man jo evt. snakke med sine naboer og få det gjort i fællesskab eller hvad man nu aftaler.

Platantræer har bedst af at blive beskåret i det tidlige forår, inden der kommer blade, hver enkelt gren beskæres ved stammen eller over en forgrening. Træet har bedst af at bliver beskåret/stynet minimum hver anden til fjerde år. Er stammen for spinkel (på grund af manglende beskæringer), skal træet beholde enkelte kviste, indtil stammen er passende tyk.

Asfaltbelægningen på vejene i hele Prinsesseparken har det rigtigt skidt, der er utroligt mange huller og flere af dem er både store og dybe. Vi har sendt et brev sammen med hele 67 billeder til kommunen, hvor vi gør opmærksom på vejenes tilstand og at vi er af den opfattelse, at det nu er vores tur til at få nyt asfalt. Vi har endnu ikke modtaget svar på brevet, men følger naturligvis op på det.

Som noget nyt har vi indført affaldsindsamling på alle fællesarealerne 2 gange om året. Den første indsamling resulterede i 2 fyldte affaldssække !!! Vi må opfordre alle til, ikke at smide affald fra jer og eventuelt samle op, hvis I ser noget ligge og flyde. Vi fandt desværre mange fyldte hundelort-poser. Man kan undre sig over, at ejeren putter ”den” op i en pose og derefter smider posen fra sig…. J Vores område bliver benyttet af mange, som ikke bor her i Prinsesseparken, så det er ikke usandsynligt at det er dem der ”grisser”.

På ”legepladsen” er svævebanen og det lille legetårn er blevet kørt på Miljøcentret, så nu er der kun to vipper og to gynger tilbage. Disse ting vil jævnligt blive tilset og når de ikke længere er i forsvarlig stand, vil de også blive udsat for turen til Miljøcentret.

 

Vi vil med denne sommerhilsen ønske alle en fortsat god sommer med forhåbentlig rigtigt mange solskinstimerJ

Med venlig hilsen

Bestyrelsen